free web page builder


Mentoring dla HR


Usługa ta jest realizowana w formule, zaawansowanego merytorycznie, osobistego wsparcia
świadczonego działowi (menedżerowi) personalnemu przez eksperta z HR.

Nie ma tutaj znaczenia wielkość organizacji i poziom zaawansowania HR, gdyż dzięki indywidualnemu podejściu, usługa znajduje zastosowanie zarówno w organizacji małej, średniej jak i w dużej firmie. Jej celem jest szybka, merytoryczna pomoc w rozwiązaniu pojawiających się problemów – zarówno tych bieżących jak wynikających z długofalowych projektów czy też wyzwań.

Zakres usługi:

Całodniowe robocze spotkanie (warsztat*), na którym HR świadczy merytoryczną
pomoc.
  •  Usługa obejmuje omówienie najważniejszych aspektów związanych ze specyfiką firmy/branży, tak aby po zakończeniu sesji dział personalny/ menedżer mógł samodzielnie przystąpić do rozwiązania problemu. 
  • Celem warsztatowego spotkania jest nie tylko przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej omawianego problemu oraz szczegółowe omówienie konkretnych przykładów rozwiązań w danym zakresie, ale przede wszystkim wspólne, sprawne wypracowanie założeń dla nowych (usprawnionych) rozwiązań. 
  • Ekspert po sesji przygotowuje raport w ciągu 2 – 3 dni roboczych , w którym znajduje się podsumowanie sesji oraz kluczowe rekomendacje.
*formuła tego spotkania jest do uzgodnienia, może być to również całodniowe spotkanie traktowane  jako sesja problemowa (według punktów kluczowych, które są przedstawione przez Klienta przed spotkaniem).

Korzyści:

  • Uzyskanie wiedzy praktycznej - opierającej się na dużej i wszechstronnej praktyce eksperta prowadzącego,  
  • Zapoznanie się z narzędziami i lub metodologią rozwiązania danego problemu, 
  • Omówienie konkretnych rozwiązań związanych ze specyfiką firmy i innymi uwarunkowaniami, 
  • Przeprowadzenie konsultacji z uczestnikami.
Przykładowa sytuacja, w której wskazane jest skorzystanie z usługi:
  • Na początek następnego miesiąca dział HR firmy X ma wyznaczony termin przedstawienia zarządowi projektu systemu premiowania. System jest przygotowany i uzgodniony, ale pojawiły się w ostatnich dniach liczne wątpliwości, a także głosy podważające przyjętą metodologię… 
  • Nasza usługa pozwala w ciągu jednego dnia wyjaśnić większość wątpliwości, „zakotwiczyć” przyjęte rozwiązania (lub je skorygować”, a także ułatwić przygotowanie się do spotkania z zarządem firmy. 
  • Krótki raport „po mentoringu” zawierać może najważniejsze rekomendacje, nie tyle dla samego systemu (bo to było przedmiotem spotkania z ekspertem HR AUDYTOR), ale dotyczące sposobu przedstawienia zagadnień, obrony merytorycznych założeń, sposobów odparcia ewentualnej krytyki.

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak