how to build a website for free


Systemy wynagradzania


Oferta pomocy doradczej (ekspertyzy, konsultacje, narzędzia) z zakresu doskonalenia systemów wynagradzania i premiowania realizowana jest we współpracy z firmą Wolters Kluwer S.A.


Dlaczego potrzebna jest nasza pomoc?

Podstawowym celem modyfikacji systemu wynagradzania jest jego bardziej efektywne odpowiednie  „wpasowanie” w organizację. Każdy, nawet najlepiej przygotowany, system wynagradzania po pewnym czasie stosowania ulega „zużyciu”. Z jednej strony skutkuje to usztywnieniem struktur wynagrodzeń, z drugiej zaś pojawia się tendencja do działań samowolnych, chaotycznych i poza systemowych. Często system wynagradzania (premiowania) traci swój uporządkowany charakter, staje się niejasny, niezrozumiały – w końcu przestaje być systemem. Dlatego, zanim podejmie się decyzje „co robimy z systemem wynagrodzeń” potrzebna jest opinia obiektywnego eksperta zewnętrznego weryfikującego stan aktualny.

Nasza usługa DOSKONALENIE WYNAGRODZEŃ umożliwia uporządkowanie wiedzy o systemie wynagradzania, wychwycenie mocnych i słabych punktów, a także wyciągnięcie wniosków dotyczących modyfikacji lub całkowitej zmiany systemu wynagradzania. Dzięki tej analizie Zarząd przedsiębiorstwa łatwiej wybierze rozwiązania wpływające na koncentrację wysiłku zatrudnionych na działaniach, które są pożądane z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Usługa opiera się na trzech kluczowych elementach:
  1. Ewaluacja: określenie punktu wyjścia, diagnoza stanu aktualnego (audyt, określenie mocnych i słabych stron, określenie uwarunkowań wynikających ze specyfiki branży i firmy, charakterystyki procesu pracy)
  2. Modyfikacja: określenie obszarów, w których muszą lub mogą być przeprowadzone zmiany
  3. Doskonalenie: Zaproponowanie konkretnych, zmienionych lub też zupełnie nowych, rozwiązań w całym obszarze wynagrodzeń

Podsumowanie to:

  1. OCENA (Jak się kształtuje system wynagrodzeń, jak jest postrzegany, jak ocenia stan aktualny konsultant) 
  2. NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI (co można zmienić, , jakie są szanse i zagrożenia w poszczególnych punktach zmian) 
  3. KLUCZOWE REKOMENDACJE (optymalne rozwiązanie dla klienta)
  4. PRIORYTET (określa się priorytet poszczególnych kroków - jest to rekomendowane w sytuacji, w której podmiot objęty audytem składa się z wielu jednostek lub sposoby wynagradzania są zróżnicowane w różnych grupach pracowników) 
  5. SZACUNKOWY CZAS REALIZACJI ZALECEŃ (tworzy się harmonogram zmian)
W wyniku naszych prac Zarząd firmy klienta otrzymuje pogłębioną, kompleksową informację na  temat stanu motywacji płacowej i pozapłacowej w organizacji, która obejmuje również: znajomość mocnych i słabych stron systemu, informację o największych błędach w systemie (również błędach związanych z nadmiernymi kosztami), zestaw wniosków i rekomendacji dotyczących dalszych uzasadnionych i możliwych przedsięwzięć związanych z system wynagrodzeń.

Co nas wyróżnia?

Bazując na wieloletnim doświadczeniu ekspertów naszej firmy jesteśmy w stanie przygotować
rozwiązanie systemowe na najwyższym poziomie, szybko i w sposób adekwatny do potrzeb danej  organizacji i jej specyfiki.

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak