bootstrap carousel


Audyt HR regulaminów i procedurOferta pomocy doradczej (ekspertyzy, konsultacje, narzędzia) z zakresu audytu regulaminów i procedur realizowana jest we współpracy z firmą Wolters Kluwer S.A.


Dlaczego potrzebna jest nasza pomoc?

Procedury stosowane w obszarze kierowania ludźmi i zarządzania pracą w wielu firmach zawodzą lub  stają się nieaktualne. Niezmieniane przez lata nie przystają do rzeczywistości, powodują znużenie i irytację zarówno pracowników, jak i osób zarządzających. 

Oferując naszą pomoc systemową w tym obszarze gwarantujemy opracowanie procedur nie
będących martwymi dokumentami. Jesteśmy w stanie stworzyć regulacje, które będą opisywać
pożądane zachowania pracowników, pełnić funkcje profilaktyczne oraz oczywiście funkcje czysto  regulacyjne/formalne. To ostatnie będzie oznaczać w praktyce skuteczne oddziaływanie informacyjne – treść danej procedury musi być ważnym komunikatem dla pracowników.

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy w stanie przygotować lub zmodyfikować dokumenty na najwyższym poziomie, szybko i w  sposób adekwatny do potrzeb danej organizacji i jej specyfiki. Praktycznie każda procedura HR udoskonalona przez nas będzie przygotowana i rekomendowana z uwzględnieniem zasady „3 razy U” – czyli UZASADNIONA, UZGODNIONA i UMIEJĘTNIE WDROŻONA. Dlatego też jesteśmy w stanie zagwarantować, że nasze rozwiązania w obszarze procedur i regulaminów będą: funkcjonalne, dostępne, jawne, przejrzyste.

Co oferujemy w tym obszarze?

Oferujemy opracowanie/zmianę/udoskonalenie procedur i regulaminów takich jak:

 1. Regulacje podstawowe - odnoszące się do organizacji i porządku pracy
 2. Regulamin organizacyjny
 3. Regulamin pracy
 4. Regulacje dotyczące wynagrodzeń
 5. Pozostałe regulacje związane z obszarem kadrowym/HR (rekrutacja, adaptacja, oceny, szkolenia) 
 6. Kompleksowa księga dobrych praktyk HR
 7. Kodeksy etyczne i dokumenty dotyczące relacji społecznych
 8. Procedury przeciwdziałania mobbingowi i antydyskryminacyjne
 9. Regulacje dotyczące walki z patologiami w firmie i zgłaszania nieprawidłowości
 10. Regulaminy związane z elastycznymi formami zarządzania pracą (telepraca)
 11. Normy wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego 
 12. Procedury związane z użytkowaniem samochodów służbowych

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak