free website softwareSzkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń otwartych i zamkniętych

Szkolenia otwarte


Oferta otwartych szkoleń/warsztatów z zakresu zarządzania pracą i pracownikami, aspektów prawnych zatrudnienia oraz kształtowania umiejętności kierowniczych realizowana jest we współpracy z firmą Effect Group.

W tej chwili zaplanowane są następujące szkolenia otwarte (UWAGA! Kliknięcie na nazwę szkolenia otwiera link do programu zajęć i umożliwia zgłoszenie uczestnictwa):

Szkolenia zamknięte


Oferta dedykowanych szkoleń/warsztatów z zakresu zarządzania pracą i pracownikami, aspektów
prawnych zatrudnienia oraz kształtowania umiejętności kierowniczych.


Zakres usługi:

Jest to usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkoleń (warsztatów) w formie
jednorazowej lub cyklicznej w siedzibie firmy (instytucji) z tematyki HR . Warsztaty uwzględniają
specyficzne oczekiwania i uwarunkowania klienta – są dedykowane dla HR lub kadry kierowniczej  firmy. Szkolenia i warsztaty zamknięte HR AUDYTOR to usługa, obejmująca oprócz samego szkolenia:
 • Diagnozę przed-szkoleniową
 • Interaktywny formularz programowy (specyficzna ankieta umożliwiająca przygotowanie właściwego do potrzeb HR i/lub kadry menedżerskiej warsztatu
 • Materiały dodatkowe (e-booki oraz broszury)
 • Diagnozę i rekomendacje po-szkoleniowe
 • Diagnozę wzrostu (wiedzy, umiejętności) przeprowadzaną w okresie 1 – 3 miesięcy od szkolenia /warsztatu
Tematyka szkoleń zamkniętych HR obejmuje całą funkcję personalną – od administracji/obsługi
kadrowej i tworzenia opisów stanowisk począwszy, na kwestiach controllingu i audytu
organizacyjnego/personalnego kończąc. 
W ofercie szkoleniowo-warsztatowej HR AUDYTOR znajduje się 20 tematów, które mogą być
realizowane w formule zamkniętej.

Oferta szkoleń i warsztatów:

 1. Pozyskiwanie pracowników - standardy i najlepsze praktyki rekrutacji, adaptacji i integracji zatrudnionych
 2. Doskonalenie umiejętności menedżerskich w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami 
 3. Zwiększanie efektywności zatrudnienia - sztuka zarządzania ludźmi i pracą 
 4. Compliance i sygnalizowanie nieprawidłowości w firmie 
 5. Zarządzanie wiekiem i zarządzanie wiedzą w firmie – wdrożenie systemów 
 6. Mobbing, molestowanie, dyskryminacja – praktyka przeciwdziałania 
 7. Przewodnika dla komisji ds. przeciwdziałania mobbingowi - zasady wyjaśniania trudnych sytuacji, dokumentacja procesu antymobbingowego w firmie 
 8. Strategia i polityka personalna organizacji - przygotowanie i wdrożenie systemu KPI w firmie 
 9. Opisy stanowisk w organizacji - przygotowanie i zastosowanie w praktyce 
 10. Szkolenie dla mentorów i trenerów wewnętrznych - przekazywanie wiedzy i umiejętności w organizacji 
 11. Motywacja płacowa i pozapłacowa. Systemy premiowania, wartościowanie stanowisk pracy 
 12. Szkolenia i rozwój pracowników – aspekty prawne, organizacyjne i ocena efektywności szkoleń 
 13. Kryteria oceny a rozmowy oceniające - jak zbudować i wdrożyć efektywny system 
 14. Zarządzanie sobą i efektywne współdziałanie - szkolenie dla kadry kierowniczej 
 15. Optymalizacja zatrudnienia w organizacji 
 16. Prawo w HR - formalne aspekty "miękkich" obszarów (rekrutacja, oceny, szkolenia) 
 17. Wymagania pracodawcy i ich egzekwowanie - standardy zachowań i postaw pracowników 
 18. Budowa wizerunku pracodawcy 
 19. Regulaminy, procedury w firmie - przykłady rozwiązań, przygotowanie i wdrożenie 
 20. Wdrażanie modelu HR business partner w organizacji 
 21. "Ustawienie" HR w firmie. Doskonalenie pracy działu HR - narzędzia, procedury, mierniki 
 22. Zmowy cenowe – zasady i sposoby przeciwdziałania na gruncie zakładu pracy 
 23. Budowa systemu controllingu personalnego w firmie - mierniki, analizy, raporty 
 24. Postępowanie etyczne w firmie i praktyka antykorupcyjna

Copyright © HR Audytor
Jarosław Marciniak