Prowadząca: Sylwia Kafarska-Kowalczyk - pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Jestem pedagogiem specjalnym, absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (Ispecjalizacja: pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, II specjalizacja: nauczanie matematyki).

W latach 2006-2012 w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka na Akademii Pedagogiki Specjalnej prowadziłam zajęcia ze studentami kierunków: wychowanie przedszkolne, wczesna interwencja. Przez kilka lat pełniłam funkcję opiekuna praktyk studenckich. Koordynowałam autorskim projektem „U doktora" (rozwijającym postawy prozdrowotne przedszkolaków), realizowanym w warszawskich i podwarszawskich przedszkolach.

Od 2014 roku prowadzę badania przesiewowe w kierunku wczesnego wykrywania zaburzeń rozwoju społecznego i komunikacji społecznej u dzieci.

Prywatnie jestem żoną i mamą dwójki dzieci – uwielbiamy rodzinne wycieczki i wspólne gotowanie. Relaksuje mnie praca w drewnie i tworzenie fotoprezentów.

Terapia pedagogiczna z elementami SI

Zajęcia grupowe z elementami metody integracji sensorycznej i elementami terapii ręki mają na celu usprawnianie:

układów zmysłowych m.in. dotykowego (czucia powierzchniowego)

proprioceptywnego (czucia głębokiego) i przedsionkowego (zmysłu równowagi)

małej motoryki


Zajęcia prowadzone są w taki sposób, by dzieci doskonaliły:

reakcje równoważne

planowanie motoryczne

koordynację ruchową

koordynację wzrokowo – ruchową

czucie i ułożenie swojego ciała w przestrzeni


Poprzez ćwiczenia prowadzone w formie zabawy dzieci:

wzmacniają obręcz barkową

doskonaloną współpracę obu rąk

rozwijają sprawność dłoni i palców

ćwiczą chwyt trójpalcowy